Claudius Tiberiu Iacob, PhD

Romanian contemporary composer of mostly art music. Compozitor român contemporan, preponderent de muzică cultă.

Featured Music / Piese recomandate

Ici-bas (Here Below / Aici jos)
Non-liturgical work built on religious thematic. Lucrare non-liturgică cu tematică religioasă

Due Miniature Futili (Two Futile Miniatures / Două miniaturi fără rost)
Draws upon Erik Satie’s carefully sought futility and reductionism. În spiritul reducționist-futil al lui Erik Satie.

Oblivion / Uitare de sine
Relies on the concept of oblivionO muzică a rătăcirii.

Chants From the Valley of Sighs / Cântări din Valea Plângerii
Builds upon the Christian concept of regarding life as a mere preparation. Valea Plângerii este numele lumii pământești, trecătoare.

Short Bio

Claudius Tiberiu Iacob is a Romanian composer whose work focuses on contemporary art music. Born in the fiery generation of the 1980s, he managed to combine humanities (theology and classical studies ​​at the Orthodox Seminary of Bucharest, and traditional western composition at the National Music University of Bucharest) with innate engineering skills, which enabled him to successfully tackle artistic projects that were a mix of music and IT. Victor Frangulea, Dan Dediu, Doina Rotaru, Ştefan Niculescu, Teodor Ţuțuianu, Nicolae Coman, Mihaela Vosganian and Liviu Dănceanu are some of the prevalent teachers who shaped his compositional taste and artistic personality.

Despite focusing on more than one area, he consistently carries on his musical concerns, both academically (he has a PhD in Musicology at the aforementioned University) and creatively: there are, among his works, titles that received honors in composition competitions, both in Romania and abroad, and pieces that were acquired by the Society of Composers and Musicologists from Romania. Claudius also builds and maintains MAIDENS, a computer aided algorithmic composition software.

Claudius speaks on his music as being “unwonted and spontaneous, with peaks of humor, grotesque, reverie and meditation.” Not containing himself to art music, Claudius also tackles stage, film, gaming and commercial music, at times with notable success.

Scurtă biografie

Claudius Tiberiu Iacob este un compozitor român, a cărui creație se axează pe muzica cultă contemporană. Face parte din ferventa generație a anilor ’80 și a îmbinat cu succes studiile umaniste (teologie și limbi clasice la Seminarul Ortodox din București, compoziție clasică la Universitatea Națională de Muzică din București) cu aptitudinile inginerești înnăscute, fapt care i-a permis să atace cu succes proiecte artistice aflate la granița dintre muzică și IT. Printre profesorii care i-au conturat personalitatea componistică se numără Victor Frangulea, Dan Dediu, Doina Rotaru, Ștefan Niculescu, Teodor Țuțuianu, Nicolae Coman, Mihaela Vosganian și Liviu Dănceanu.

În ciuda preocupărilor multidisciplinare, Claudius a manifestat consecvență în activitatea sa muzicală, atât în plan academic (deține un titlu de Doctor în Muzicologie, obținut la Universitatea sus-amintită) cât și creator, printre piesele sale numărându-se titluri distinse la concursuri de compoziție, interne și internaționale, și lucrări achiziționate de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. De asemenea, Claudius este autorul programului MAIDENS, un soft de compoziție muzicală algoritmică asistată de calculator.

Claudius își consideră muzica „insolită și spontană, cu accente de umor, grotesc, reverie și meditație.” Fără a se limita la creația cultă, Claudius abordează — uneori cu succes notabil — zone precum muzica pentru teatru, film/jocuri video, dar și producții comerciale.