Claudius Tiberiu Iacob

Romanian contemporary composer of mostly art music. Compozitor român contemporan, preponderent de muzică cultă.
stylized portrait of Claudius Iacob

Featured Music / Piese recomandate

Ici-bas (Here Below / Aici jos)
Non-liturgical work built on religious thematic. Lucrare non-liturgică cu tematică religioasă

Due Miniature Futili (Two Futile Miniatures / Două miniaturi fără rost)
Draws upon Erik Satie’s carefully sought futility and reductionism. În spiritul reducționist-futil al lui Erik Satie.

Oblivion / Uitare de sine
Relies on the concept of oblivionO muzică a rătăcirii.

Chants From the Valley of Sighs / Cântări din Valea Plângerii
Builds upon the Christian concept of regarding life as a mere preparation. Valea Plângerii este numele lumii pământești, trecătoare.

Short Bio

Claudius Tiberiu Iacob is a Romanian composer whose work focuses on contemporary art music. Born in the fiery generation of the 1980s, he managed to combine humanities (theology and classical studies ​​at the Orthodox Seminary of Bucharest, and traditional western composition at the National Music University of Bucharest) with innate engineering skills, a field in which he now has a longstanding career. Victor Frangulea, Dan Dediu, Doina Rotaru, Ştefan Niculescu, Teodor Ţuțuianu, Nicolae Coman, Mihaela Vosganian and Liviu Dănceanu are some of the prevalent teachers who shaped his compositional taste and artistic personality.

Despite being a day in, day out programmer, he consistently carries on his musical concerns, both academically (he is currently a PhD student in musical science at the aforementioned University) and creatively: there are, among his works, titles that received honors in composition competitions, both in Romania and abroad, and pieces that were acquired by the Society of Composers and Musicologists from Romania. Claudius also builds and maintains MAIDENS, a computer aided algorithmic composition software.

Claudius speaks on his music as being “unwonted and spontaneous, with peaks of humor, grotesque, reverie and meditation.” Not containing himself to art music, Claudius also tackles stage, film and gaming music as well, at times with notable success. Find more on Claudius Iacob’s LinkedIn profile.

Scurtă biografie

Claudius Tiberiu Iacob este un compozitor român, a cărui creație se axează pe muzica cultă contemporană. Face parte din ferventa generație a anilor ’80 și a îmbinat cu succes studiile umaniste (teologie și limbi clasice la Seminarul Ortodox din București, compoziție clasică la Universitatea Națională de Muzică din București) cu aptitudinile inginerești înnăscute, domeniu în care, de altfel, are o carieră longevivă. Printre profesorii care i-au conturat personalitatea componistică se numără Victor Frangulea, Dan Dediu, Doina Rotaru, Ștefan Niculescu, Teodor Țuțuianu, Nicolae Coman, Mihaela Vosganian și Liviu Dănceanu.

În ciuda faptului că își câștigă existența ca programator, Claudius a manifestat consecvență în preocupările sale muzicale, atât în plan academic (este în prezent doctorand în muzicologie la Universitatea sus-amintită) cât și creator, printre piesele sale numărându-se titluri distinse la concursuri de compoziție, interne și internaționale, și lucrări achiziționate de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din România. De asemenea, Claudius este autorul programului MAIDENS, un soft de compoziție muzicală algoritmică asistată de calculator.

Claudius își consideră muzica  „insolită și spontană, cu accente de umor, grotesc, reverie și meditație.” Opsus-urile sale nu se limitează la creația artistică per-se, ele atacând cu succes zone precum muzica pentru scenă, film, și jocuri video. Găsiți mai multe informații pe profilul de LinkedIn al lui Claudius Iacob.